”Hårdför nationalism – en dålig väg framåt för arbetarrörelsen”

Henrik Arnstad skriver gästkrönika i tidningen Dagens Arbete (10 oktober, 2019), angående en oroande utveckling inom delar av den svenska arbetarrörelsen. Rubriken är ”Hårdför nationalism – en dålig väg framåt för arbetarrörelsen”:

Arbetarrörelsens framtid ligger inte i att låna in rasistiskt och antidemokratiskt tankegods från SD. Det finns inte tillräckligt många väljare med rasistiska åsikter i Sverige för att det ska löna sig. Dessutom visar forskning att migration har positiv effekt för arbetare, skriver författaren och debattören Henrik Arnstad.

Det existerar debattörer som anser att det finns en konflikt mellan svenska arbetare och invandrare, då de senare försämrar löner och villkor för arbetstagarna. Men denna teori har dåligt stöd i forskningen:

En studie från National Bureau of Economic research (Cambridge, 2010) visar att opinioner ofta upplever att invandring innebär ekonomiska försämringar. Men det beror på mytspridning. ”Tvärtemot den allmänna uppfattningen har migration motsatta effekter. Positiva effekter på genomsnittslönerna och minskning av löneskillnaderna hos icke-migranter. Angående fruktan i europeiska länder så är denna felplacerad. Migration har en positiv effekt för inhemska arbetare.” Slutsatsen blir att en ny socialdemokratisk retorik skulle bli ett hopplöst försök av ännu ett svenskt parti att söka röster i en snäv och antidemokratisk politisk miljö, där SD ständigt kommer att ha trumf på hand.

Läs hela artikeln på da.se.