Alla hatar identitetspolitik — men vad är det, egentligen?

Aftonbladet Kultur publicerar (190829) en essä av Henrik Arnstad, under rubriken ”Identitetspolitiken – avskydd från höger till vänster”. Bakgrunden är att begreppet identitetspolitik idag används som allmänt skällsord, utan reflektion över vad ordet egentligen betyder:

I dagens debatt kopplas begreppet identitetspolitik nästan alltid till olika etniska, religiösa eller rasifierade minoriteter. Problemet är att det sällan anges vad begreppet betyder. Tvärtom tycks luddigheten vara en genomtänkt, retorisk och strategisk del av dess funktion som tillplattande maktutövning. 

Men vad betyder begreppet egentligen?

Identitetspolitik innebär att en grupp människor agerar som politisk rörelse utifrån strategin att konstruera en gemensam identitet, vilket innebär en betydligt starkare känsloupplevelse än att bara formulera gemensamma intressen. … Själva begreppet identitetspolitik myntades i USA vid 1900-talets slut för att beskriva utsatta gruppers frihetskamp.

Läs hela essän på aftonbladet.se.