Seminarium på Röda Korsets högskola om demokrati och feminism

Måndag 30 september 2019 kl 13:00 håller Henrik Arnstad seminarium på Röda Korsets högskola (RKH), under rubriken ”Den radikala idén att kvinnor är människor: Demokratisk ideologi och feminism 1789-2019”:

30 september: Den radikala idén att kvinnor är människor: Demokratisk ideologi och feminism 1789-2019. Gäst: Henrik Arnstad, samtalar med oss om demokrati och feminism med anledning av att rösträtten firar hundra år i år. Henrik utkom nyligen med boken Hatade demokrati. De inkluderande rörelsernas ideologi och historia (Norstedts, 2018).

Seminariet sker som en del av RKH:s samhällsvetenskapliga seminarieserie:

På Röda Korsets Högskola (RKH) har det samhällsvetenskapliga ämnet en tvärvetenskaplig prägel där perspektiv från olika discipliner används för att utforska och tolka sociala fenomen eller individuella upplevelser. Fokus ligger på nationellt gränsöverskridande fenomen och frågor som är av särskild relevans för den civila och humanitära sektorn. Detta inbegriper bland annat frågor om globalisering, utanförskap, migration, gränser, integration, minoriteter, diskriminering samt utsatta gruppers hälsa och levnadsvillkor. Det samhällsvetenskapliga kollegiet på RKH vill med seminarieserien skapa en plattform för forskning och vetenskapliga diskussioner, både inom och utanför högskolan. 

Seminariekoordinator är Kim Silow Kallenberg, postdokforskare vid Röda Korsets Högskola.