Temaföredrag feminismen 230 år 1789-2019, ”den radikala idén att kvinnor är människor”.

Årets temaföredrag utgår från att feminismen fyller 230 år i år. Denna demokratiska ideologi föddes, som organisationell massrörelse, i samband med franska revolutionen 1789.

Dessutom är det 100 år sedan införandet av kvinnlig rösträtt i Sverige, vilket uppmärksammas på flera håll.

Mitt föredrag utgår från hur femismen, som ideologi, kan förstås och förklaras utifrån demokrati och demokratiteori. Likaså, hur kan kvinnohatet och antifeminism förstås, som antidemokratisk ideologi? Så här beskriver jag mitt föredrag:

Sverige firar att kvinnor fick rösträtt för hundra år sedan. Samtidigt 2019 fyller feminismen — den radikala idén att kvinnor är människor — 230 år. Men nästan alla samhällen har, under hela mänsklighetens hela historia, förtryckt kvinnor. Hur har detta kvinnohat legitimerats? Och hur organiserade sig feminismen, från franska revolutionen 1789 och framåt? Hur lyckades feminismen få gehör för den radikala idén att kvinnor är människor? Hur har feminismen agerat gentemot andra förtryckta könsidentiteter och makthierarkier? Och slutligen, är kvinnohatet idag på väg att återta initiativet?

Är du eller din organisation intresserad av föredraget ”Den radikala idén att kvinnor är människor: Feminismen fyller 230 år”, kontakta Henrik Arnstad via mail henrik@tricorder.se.

Bilden föreställer ”patriotiska kvinnoklubben” (Frankrike 1790-talet).