Henrik Arnstad leder demokrati-session på Historikermötet 2019

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019. Arrangörer för Svenska historikermötet 2019 är Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen.

Huvudtemat för denna vetenskapliga konferens är rättigheter. Henrik Arnstad arrangerar en session om demokrati:

4.13 Demokrati som ideologi: Ett förslag till definition
Demokrati definieras idag vanligen som ett statsskick, vilket är problematiskt inom vetenskapliga studier. Om man däremot analyserar demokrati som politisk ideologi uppträder flera fördelar.
Medverkande: Henrik Arnstad (SH), Hossein Sheiban (SU)

Seminariet äger rum under sessionsomgång 4, torsdag 9 maj kl. 15.30-17.00 och återfinns i konferensens program. Det utgår från den demokratidefinition jag presenterar i boken Hatade demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia (Stockholm, 2018).

Alla konferensdeltagare hälsas hjärtligt välkomna till sessionen!

Foto: Demonstrationståg i Sundsvall 1899. Foto ur Sundsvalls museums samlingar.