”Vi lever i en tid av oro och det är aldrig bra för en demokrati”

Henrik Arnstad medverkade 7 mars 2019 i TV4:s Nyhetsmorgon, angående en ny demokratiundersökning:

”Tre av fem i Sverige tycker att demokratin har försvagats de senaste 5–10 åren och endast två av fem känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Forum för levande historia.”

Läs mer om demokratiundersökningen på Forum för levande historias webb.