”Vi lever i en tid av oro och det är aldrig bra för en demokrati”