Exploring the feminine “other”: Gender history, feminist studies and the scholarly debate

Henrik Arnstad har lagt fram uppsatsen ”Exploring the feminine ’other’: Gender history, feminist studies and the scholarly debate” (Att utforska det feminina ”andra”: Genushistoria, feministiska studier och den vetenskapliga debatten) vid avancerade seminariet, historiska institutionen, Stockholms universitet.

Uppsatsen skildrar feministisk historieskrivning och forskning, med fokus på ”andra vågens feminism” under 1970-talet och framåt. Judith Bennett satte fingret på forskningsfrågornas kärna år 1989:

Why and how the oppression of women has endured for so long and in so many different historical settings?

Jag skriver angående Bennetts fråga:

Judith Bennett.

Feminist studies, women’s history and gender theory: There are many names for these areas of research – and there has always been debates regarding how they should be understood, conceptualised and used. What these scholarly concepts – maybe – have in common is that they study certain interpretations of otherness and difference, compared to the normative power construction of normativity; the white, heterosexual and masculine male.

Ladda hem och läs uppsatsen som PDF. Uppsatsen utgjorde examinationsmoment på kursen ”Gender History in Theory and Practice” (avancerad nivå, SU), lärare var professor Kirsti Niskanen. Betyg: A.