Samtal på Humanistdagen: Till humanvetenskapernas försvar!

Onsdag 11 april leder Henrik Arnstad, såsom representant för Humanistiska fakultetsrådet vid Stockholms universitet, följande panelsamtal:

TILL HUMANVETENSKAPERNAS FÖRSVAR!

Humanistdagen, 11 april 2018 kl. 13:30.
Gula villan, Stockholms universitet.

Humanvetenskaperna ifrågasätts i det offentliga samtalet. Ledarsidor, debattartiklar och sociala medier kritiserar humanvetenskap. Varför är det så? Hur kan vi argumentera för humanvetenskapernas existens? Hur kan vi stå upp – till humanvetenskapernas försvar!

Diskussionspanel:
• Överintendent Ingrid Lomfors, Forum för levande historia.
• Docent Louise Wallenberg, Stockholms universitet.
• Docent Fredrik Svanberg, Statens maritima museer.

Mer information om humanistdagen på Stockholms universitets webbplats. Här kan du ladda hem en PDF med inbjudan. Hjärtligt välkommen!