Demokratin går till sjöss: Föredrag på Vasamuseet

Mary_reed02Henrik Arnstad ger föredraget Demokratins historia och havet: Transnationell sjöfart, maritima traditioner och politisk inkludering inom ramen för det maritimhistoriska seminariet våren 2018.

Om demokratins inkluderande ideologi och dess maritima kopplingar. Hur kommer det sig att demokratisering ofta utvecklats i maritima statsbildningar?

Tid: 23 mars kl 13, 2018.
Plats: Franzénrummet, Vasamuseet i Stockholm.

Föredraget tar sitt avstamp i feniciernas maritima imperium och går vidare i historien till antikens Grekland och Rom, muslimska handelsmän, renässansens italienska republiker och pirater i Karibien under tidigmodern tid.

Här är hela vårens program som PDF.

Välkommen!