Proklamation angående etik för studenter, lärare och forskare vid Stockholms universitet

Studentrådet, Historiska Institutionen vid Stockholms universitet, har beslutat göra följande uttalande:

Det allt hårdare offentliga samtalet utmärks av personangrepp, snarare än saklig diskussion. På senare tid har vi upplevt hur respektlöst beteende även börjat förekomma inom universitets- och högskolevärlden. Därför beslutade studentrådet vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, vid möte 8 januari 2018 att göra följande principuttalande, angående etik. Vi uppmanar studenterna vid Stockholms universitets institutioner till följande:

1. Behandla samtliga du kommer i kontakt med på universitetet med respekt och utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

2. Ansträng dig att uppföra dig anständigt i diskussioner och debatt.

3. Diskutera sakfrågor, gå inte till personangrepp.

4. Ge och ta emot konstruktiv kritik.

5. Uppför dig uppmuntrande mot andra.

Experten på vetenskapsetik, David B. Resnik, skriver:

Scientists should treat colleagues with respect. Although this principle can be justified on moral grounds, it can also be justified in that it is important for achieving scientific objectives: the scientific community is built on cooperation and trust, which will break down when scientists do not respect one another. Without mutual respect, the social fabric of science unravels, and the pursuit of scientific aims slows down.

Dessa rader bör tjäna som regel även för studenter, lärare och forskare på Stockholms universitet, anser studentrådet vid Historiska institutionen.

Det är med stolthet jag varit delaktig i formuleringen av denna proklamation.