Föredrag på Historiska museet: ”Demokratins historia — från mänsklighetens gryning till idag”

Onsdag 24 januari kl 18:00 håller Henrik Arnstad föredrag på Historiska museet utifrån den kommande boken ”Hatade demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia”:

Demokratins historia — från mänsklighetens gryning till idag
Demokrati som alla statsskick har en ideologi och historia. Tidigare förutsattes demokratin föddes i antikens Grekland, men forskning visar att denna politiska praktik är betydligt äldre. Kanske i primitiv form lika gammal som människan själv? Är demokrati i själva verket en naturlig politisk del av mänsklighetens väsen? Historikern Henrik Arnstad har ägnat de senaste sex åren åt demokratiforskning och berättar utifrån sin kommande bok ”Hatade demokrati”.

Hjärtligt välkommen!