Deltagande i konferensen ”Thinking Through Modernity” vid Aarhus universitet

Torsdag 5 oktober deltar jag i konferensen kring firandet av ”Idéhistories 50års jubilæum” vid Aarhus universitet i Danmark. Dagens konferensämne är ”Thinking Through Modernity”:

Modernity has been a central theme in the history of ideas during the last 50 years also at History of Ideas in Aarhus. For this anniversary seminar we have invited three innovative and internationally established scholars and thinkers to share their work and thoughts about the issue of modernity in the history of ideas.

Min session har rubriken ”The Decisive Battle of our Civilisation: The alternative modernities of generic fascism and neo-fascism”.

Jag kommer att komparativt diskutera förhållandet mellan generisk fascism i allmänhet och neo-fascism (utifrån Sverigedemokraternas ideologi) angående fascismens grundläggande tanke om att skapa en alternativ modernitet, som ska ersätta västerländsk modernitet, såsom den gestaltat sig efter franska revolutionen 1789.

Här är seminarieprogrammet som PDF. Tack till Aarhus universitet för inbjudan!