Deltagande i The Raoul Wallenberg International Roundtable

Torsdag-fredag 14-15 september deltar jag i ”The Raoul Wallenberg International Roundtable” på Armémuseum i Stockholm.

Jag kommer framför allt att medverka i en avslutande paneldebatt, för att berätta om hur svenska utrikesledningen (med utrikesminister Christian Günther i spetsen) uppfattade och hanterade Wallenberg-affären.

Jag kommer även att diskutera möjliga anledningar till UD:s passivitet, vid krigsslutet innan Günthers avgång 1945.

Mer information om konferensen i programmet (PDF).