Historien som politik: Därför bärgades skeppet Vasa

På dagens datum 24 april år 1961 bröt skeppet Vasa vattenytan. Men varför bärgades just detta av alla tusentals skeppsvrak i Östersjön? Svaret ligger främst i hur historien utnyttjas av politiken.

Gåtan om varför Vasa bärgades var 2009 ämnet för min kandidatuppsats i historia; ”Varför bärgades skeppet Vasa: Studie angående nätverk och historiekonstruktion under slutet av 1950-talet”.

Historien om varför Vasa bärgades är en väldigt spännande historia, från socialdemokratins Sverige under 1950- och 1960-talen.

Idag utgör Vasamuseet (där jag 1995-1996 arbetade som informatör) ett av Sveriges absolut främsta attraktioner, med långt över en miljon besökare per år. Men för att förstå varför museet existerar, måste vi veta några saker om bärgningen 1956-1961.

  1. Bärgningen av Vasa var ett helt och hållet privat initiativ, sprunget ur ingenjör Anders Franzéns hjärna. Efter fullbordad bärgning tvingades dock staten ta hand om ”hobbyprojektet” Vasa.
  2. Bärgningen av Vasa genomfördes av ett löst sammanhållet nätverk bestående av fria aktörer (som Anders Franzén), marinen, några större företag och kungahuset.
  3. Det politiska syftet var att återlansera högerpolitik, konservatism och monarkism i det socialdemokratiska Sverige. Samtidigt skulle flottans intressen stärkas, liksom skeppsbyggnationen och varvsindustrin.

Men nätverk är hårda miljöer och historien om bärgningen av Vasa är också historien om hur kungamakten tog över projektet och därmed hårdhänt uteslöt ”initiativtagaren” Anders Franzén, vars rättshaveristiska personlighet inte fungerade i de finare salongerna.

Intressant också är Vasaprojektets avsky mot vetenskapen, det vill säga arkeologin, vars undersökningar ansågs försena projektet. Vasa skulle upp till ytan, så fort det bara gick. Inga marinarkeologiska undersökningar skulle sätta käppar i hjulet. Franzén såg som sin uppgift att ”rädda Vasa från utgrävning”, vilket ledde till att han – enligt honom själv – ”saboterade utgrävningen”, eftersom han fruktade att ”åratals grävningar förestod”.

Samtidigt är historien om Vasas bärgning full av märkliga anekdoter. Som hur det avgörande beslutet togs på krogen Mosebacke, med hjälp av två öl. Jag hittade krognotan i arkiven! Den pryder omslaget till min uppsats.

Ladda hem och läs hela uppsatsen som PDF här.

Här kan du se en video från bärgningens avslut 1961: