Föreläsning på Humanistdagen om att aldrig sluta lära

Onsdag 5 april kl 10:00 håller jag föredrag på Stockholms universitets ”Humanistdagen”, en inspirations- och arbetsmarknadsdag för studenter som läser humaniora.

Temat för mitt föredrag blir att det inte finns någon anledning att upphöra studera i ett land där universitetskurser är gratis och erbjuder ett helt liv av kompetensutveckling, bildning och klokskap. Särskilt i en tid av ”alternativa fakta”, det vill säga propagandans lögner, sprider sig finns i studerandet en motkraft som behövs mer än på mycket länge.

I detta ligger också vad som kallas ”den tredje uppgiften”, akademikernas uppdrag att förmedla forskning till allmänheten. Folkbildning. En karriär som behöver ständig påfyllning av nya talanger.

Plats är hörsal 11. Välkommen!