”Revolutionära diskurser inom generisk fascism 1919-2016”: Session på Historikermötet

Under Historikermötet 2017 har jag äran att få arrangera session tillsammans med Terje Emberland och Oula Silvennoinen.

Sessionen återfinns som punkt 1.11 och sker onsdag 10 maj kl. 15.45–17.00. Du hittar det i Historikermötets program (PDF):

1.11 Revolutionära diskurser inom generisk fascism 1919-2016

Terje Emberland.

Deltagare: Henrik Arnstad, vetenskapsjournalist och lärare vid Södertörns högskola: Neofascism och revolutionär diskurs; Terje Emberland, seniorforskare vid Holocaust-senteret, Oslo: Hverken Hitler eller Quisling. Ragnarok-kretsen og opposisjonell nasjonalsosialisme i Norge; Oula Silvennoinen, adjunct Professor of European History, University of Helsinki: Revolutionary Right? – Fascism in Finland.

Sammanfattning: Ett av de mest omdiskuterade områdena inom internationell fascismforskning är ideologins revolutionära diskurser. Viljan till en ultranationalistisk pånyttfödelse av nationen har återkommande tolkats som ett revolutionärt fält inom den fascistiska ideologin. Den fascistiska revolutionen är dock sällan av statskuppskaraktär, det vill säga inte av klassiskt snitt (jämför exempelvis franska och ryska revolutionen). Fascismer föredrar generellt att komma till makten via parlamentarism. Den fascistiska revolutionen bör snarare tolkas som social, kulturell eller metafysisk. Ibland kan den till och med vara religiöst knuten, både bokstavligen (som hos den rumänska legionärsrörelsen) alternativt utifrån tankar om fascism som en ”politisk religion”. Fascistisk ideologi är milleniaristisk och ”den fascistiska revolutionen” förblir en avgörande del av dessa diskurser.

Historikermötet är Sveriges största vetenskapliga konferens för historievetenskapen. Det arrangeras vart tredje år. År 2017 går det av stapeln 10-12 maj i regi av Mittuniversitetet i Sundsvall:

Huvudtemat för 2017 års historikermöte är revolution. Med det vill vi sätta fokus på historiska förändringar, och på förändring och kontinuitet som problemkomplex inom historisk forskning. Temat innebär också att märkesåren 1517 och 1917 ges en särskild ställning på mötet. Vårat mål är också att mötet ska spegla bredden i svensk historisk forskning.

Väl mött i Sundsvall i maj!