Föredrag om bågskytte, genus och engelsk nationalism

Lördag 8 april kl 15:00 håller Henrik Arnstad föredrag i museet vid Uppsala högar.

Titeln på föredraget är ”Långbågen, engelsk nationalism och genus 1800-2017”.

Föredraget är en del av kulturhistoriska bågskytteföreningen Sagittarii Holmiaes arrangemang vid museet, som pågår hela eftermiddagen. Medeltidshistorikern Adam Westlund håller föredrag om ”Långbågen i forntida och medeltida krigföring” och det blir även uppvisningsskytte.

All information på Sagittarii Holmiaes webbplats. Välkommen!