»Skall Sverige öppnas för flyktingströmmen?« — invandringsdebatt 1938-2016

Jag påminns om denna min artikel från 2016 och upptäcker att jag inte bloggat om den. Vilket härmed åtgärdas. Jag skriver i Arena om ”Europas cyniska egoism” utifrån skräcken för ”flyktingströmmen” 1938:

Sommaren 1938 samlades representanter från Europas länder på konferens i franska Evian. Historikern Ingela Karlsson skriver:
 
»Avsikten var att diskutera en lösning på flyktingproblemet i Europa, framför allt de många judiska flyktingarna från Tyskland och Österrike. Målet var att definiera de olika ländernas hjälpåtgärder för judiska flyktingar och fastställa antalet flyktingar som varje land kunde ta emot.«
 
Bland representanterna från Sverige fanns UD:s nyutnämnde rättschef Gösta Engzell, vars uttalande om att Sverige skulle tillämpa en »generös« politik angående de judar som flydde undan nazismen väckte skräck i hemlandet. Svenska Dagbladet hade den alarmistiska rubriken »Skall Sverige öppnas för flyktingströmmen från Centraleuropa?«. Tidningen ansåg att Engzells deklaration var ägnad att provocera, eftersom flyende judar inte kunde huseras i Sverige, där välfärden för »våra egna medborgare« måste sättas i första rummet.

Det är slående hur denna cyniska ”invandringskritik” låter sig kopieras idag, utifrån erfarenheten från 1930-talet:

Händelserna från 1938 låter sig 2016 kopieras med kuslig exakthet inom europeisk politisk debatt. Återigen stänger Europas länder sina gränser – även Sverige – med samma argument. De flyende har att dö i Medelhavet och de små barnliken spolas upp på stränderna, medan världens rikaste länder övertygar sig själva om att humanism i rådande situation är oacceptabelt dyrt. Hur kan detta tolkas ideologiskt?

Slutsatserna om mänsklighetens beteende skrämmer:

Man behöver alltså inte vara fascist eller ens rasist för att kunna blunda när medmänniskor drunknar. Det räcker med att förtränga allt som stavas medmänsklighet, till förmån för cynisk egoism. Det är så mörkret fungerar.

Läs hela artikeln på Arenas webbplats!