Föredrag på Göteborgs universitet om rasismforskningens teoretiska utmaningar

Torsdag 19 januari kl 13:00 föreläser Henrik Arnstad på Göteborgs universitet under rubriken ”Att definiera rasism — eller rasismer? Den vetenskapliga debatten om begrepp, ideologi och teori”.

Arrangör är Segerstedtinstitutet och plats är Campus Rosenlund (Pedagogen), hus B, lokal: BE014, Läroverksgatan 15 i Göteborg.

Den nutida forskningen om begreppet rasism utgår från grundläggande problem angående teori och definition. Detta är ingenting ovanligt inom humanvetenskaperna.
 
Dock är rasism ett stigmatiserat begrepp. Å ena sidan vet vi att rasism existerar, å andra sidan är det ytterst få samhälleliga agenser (politiska rörelser, stater, enskilda aktivister, etc.) som identifierar sig själva som rasistiska.
 
Samtidigt föredrar den nutida rasismforskningen att tala om rasismer (i plural), snarare än rasism (i singularis), som en sammanhålen samhällelig diskurs. Akademiker verksamma inom fältet pekar på de stora olikheter rasismer visar, i sina olika konkreta manifestationer.
 
Seminariet kommer att presentera dessa olika tolkningar. Men det kommer även att föreslå en möjlig teoretisk utväg, för att binda ihop dessa rasismer till en sammanhållen ideologisk modell.

Föreläsningen utgår delvis från studien ”The Matrix of Racism: Hate as Imagined Geography” som kan laddas hem här. Mer information om föreläsningen samt anmälan på Göteborgs universitets webbplats!