Havet och svenskheten: Det maritima fältet och konstruktion av nationell respektive regional identitet

Jag har presenterat en uppsats vid Stockholms universitet, med titeln ”Havet och svenskheten: Det maritima fältet och konstruktion av nationell respektive regional identitet”:

skarmavbild-2016-10-26-kl-11-38-39Havet är en central del av Sveriges geografiska realitet. Landet är närmast att betrakta som en ö, efter förlusten av Finland 1809. Denna exportberoende småstat i Europas norra periferi benämner huvuddelen av världsdelen som ”kontinenten”, vilket markerar en ö-mentalitet. Ungefär 90 procent av den svenska utrikeshandeln går via vatten. Sverige har dessutom en exceptionellt lång tradition av statlig, permanent örlogsflotta. Generationer av kustboende svenskar har livnärt sig på fiske och andra sjönäringar. Idag existerar över en miljon svenska fritidsbåtar. Ändå har den maritima traditionen en begränsad roll i produktionen av svensk nationell identitet. Varför är det så?

Med hjälp av teori kring produktion av nationell identitet (nationalism) samt regional identitet analyserar jag den svenska diskursen i förhållande till inlandet (framför allt Dalarna) samt Roslagen och Bohuslän. Jag gör även en komparativ utblick, gentemot Storbritannien och Norge.

Ladda hem hela uppsatsen här (PDF).

/Henrik Arnstad