Föredrag: Varför bärgades Vasa?

I april 2011 var Henrik Arnstad en av föredragshållarna, då Vasamuseet anordnade temakväll om ”Varför bärgades Vasa?”. Detta med anledning att 50 år passerat sedan skeppet bröt vattenytan 1961. Lyssna på ljudfilen här:

Varför bärgades Vasa – ett samtal from Statens maritima museer on Vimeo.

Om embeden ovan inte fungerar, kan du även lyssna direkt på Vasamuseets webb: http://vasamuseet.se/Om/Aktuellt/Lyssna-pa-samtal-kring-varfor-Vasa-bargades/