Finsk fascism synas i spännande ny bok

IMG_7967

Henrik Arnstad skriver i Aftonbladet kultur (2016-08-12) om den mäktiga Lappo-rörelsen, som under mellankrigstiden utgjorde den i särklass mäktigaste fascistiska rörelsen i norra Europa. Detta utifrån en ny bok:

Finland är ett land där 1900-talet är ett öppet sår – infekterat av exempelvis alliansen med nazismen 1941-1944. Men den politiserade tystnaden störs av modiga historiker som exempelvis Oula Silvennoinen, Marko Tikka och Aapo Roselius, vilka nu utkommit med ett verk om den mäktiga finska mellankrigstida fascismen. Boken Finska fascister (”Suomalaiset fasistit”) finns ännu inte på svenska, men en översättning lär vara på väg.

Lappo-rörelsen är ett exempel på hur så kallade ”perifera fascismer” (vilka i princip och en smula styvmoderligt utgör samtliga fascistiska rörelser, förutom Mussolinis svartskjortor och den tyska nazismen) utgör ytterst spännande forskningsobjekt.

Rörelsen utövade sitt inflytande genom att bli en stat i staten. Lappo övertog aldrig den formella makten, som Hitler eller Mussolini, utan nådde en position där de dikterade politik som sedan utfördes av statsstyret. Lappo kombinerade detta med bestialiskt politiskt våld, vilket åstadkom en flexibilitet som visade sig effektiv. I juli 1930 marscherade tolvtusen Lappomän in i Helsingfors där de ceremoniellt och underdånigt mottogs av regeringens representanter.

Läs hela artikeln på aftonbladet.se.