Tillfällig adressändring

På grund av akut vattenskada adressändrar Tricorder Media tills vidare. Ny adress blir:

Tricorder Media
c/o Arnstad
Sverkersgatan 5
126 55 Hägersten

Övrigt kontaktinformation förändras inte.