Jubel-podcast om historieteori och postmodernismen

Podcasten ”En svensk tiger” uppmärksammar 100.000 nedladdningar via ett jubelavsnitt.

Denna gång får vi hjälp av historikern Hossein Sheiban vid Stockholms universitet att reda ut vad historieteori innebär, och då med särskilt fokus på begreppet ”postmodernism”.

foucault2Under 1900-talets gång förändrades historikernas arbete, på så sätt att det teoretiserades.

Det går att påstå att historia först därmed blev en vetenskap.

Men varför behövs historieteori? Kan inte bara historikern undersöka hur det var förr och sedan presentera detta?

Den nutida dominerande historieteorin kallas ibland ”postmodernism” och kritiseras ofta i offentligheten. Ofta används begreppet ”relativism” som skällsord. Är ingenting ”sant” eller hur fungerar de tankar, som har den franske akademikern Michael Foucault (1926-1984) som en av sina centralgestalter.

Lyssna direkt via podcastens hemsida hos Acast, prenumerera via Itunes eller på RSS-strömmen som återfinns på:
http://rss.acast.com/ensvensktiger

”En svensk tiger” produceras av Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Tack till Beppo som låter oss låna studio!