Historiska klubben vid Stockholms universitet ger 4 februari 2020, kl. 18.30, föredraget ”Englands bågskjutande amazoner 1780-1845: Den engelska långbågen, genus och krigisk nationalism vid modernitetens genombrott”. Föredraget är för medlemmar i klubben. För frågor om medlemskap, kontakta professor Karl Molin, Karl.Molin@historia.su.se. Lokal är Oscarshemmet, Rigagatan 3, Stockholm. Sammanträdet följs av enContinue Reading

Tisdag 3 mars 2020 kl 18:00 håller Henrik Arnstad föredrag på Armémuseum i Stockholm, under rubriken ”Sverige och Förintelsen”. Utgångspunkt är svenska Utrikesdepartementets agerande under Förintelsen 1941-1945 och särskilt den dramatiska omsvängning som skedde 1942, då folkmordet nådde det tyskockuperade Norge och därmed Skandinavien: En central del av svensk nationellContinue Reading

Söndag 26 januari kl 18 framträder Henrik Arnstad på restaurangen och skeppshandeln Skroten (Stockholm) och berättar om svenska sjömansvisor, vilka även kommer att illustreras via banjolele och sång. Utgångspunkt är studien ”Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949” (Stockholms universitet): I denna uppsats föreslår jag att framgångsåren för denContinue Reading

Onsdag-fredag 18-20 september 2019 arrangerar Enskilda högskolan i Stockholm konferensen ”The End of the West as we know it? Church, populism and Human Rights”. Henrik Arnstad deltar med sessionen ”Christendom and fascism 1919-2019”. Inför sessionen kan deltagarna läsa uppsatsen ”Fascism, kristendom och en alternativ modernitet”, av Henrik Arnstad (PDF). HärContinue Reading

Onsdag 9 maj kl 19 kan du se teaterföreställningen ”Torget” på teater Unga Klara i Stockholm. Föreställningen följs av ett föredrag om demokrati, med Henrik Arnstad. Torget är en pjäs av poeten Athena Farrokhzad: Torget betraktas som demokratins urscen, en plats där medborgarna samlas för att gemensamt fatta politiska beslut.Continue Reading

Onsdag 25 april arrangerar Stockholms universitet Genushistoriens dag kl 10:00 till 17:00, i sal F497, södra huset (Frescati). Jag håller kl 10:45 föredraget ”Krigföring mellan feminitet och maskulinitet: Bågskyttets genus från Artemis till Katniss”, utifrån en föreslagen studie om genuskonstruktioner inom organiserat massvåld och användandet av bågskytte, från antiken tillContinue Reading

Onsdag 11 april leder Henrik Arnstad, såsom representant för Humanistiska fakultetsrådet vid Stockholms universitet, följande panelsamtal: TILL HUMANVETENSKAPERNAS FÖRSVAR! Humanistdagen, 11 april 2018 kl. 13:30. Gula villan, Stockholms universitet. Humanvetenskaperna ifrågasätts i det offentliga samtalet. Ledarsidor, debattartiklar och sociala medier kritiserar humanvetenskap. Varför är det så? Hur kan vi argumenteraContinue Reading