Henrik Arnstad

Finsk fascism synas i spännande ny bok

Henrik Arnstad skriver i Aftonbladet kultur (2016-08-12) om den mäktiga Lappo-rörelsen, som under mellankrigstiden utgjorde den i särklass mäktigaste fascistiska rörelsen i norra Europa. Detta utifrån en ny bok: Finland är ett land där 1900-talet är ett öppet sår – infekterat av exempelvis alliansen med nazismen 1941-1944. Men den politiserade tystnaden störs av modiga historiker som […]

More

Om detta vill staten berätta — samtal på Forum för levande historia

Podcasten En svensk tiger besökte Forum för levande historia. Henrik Arnstad och Ola Larsmo träffade myndighetens chef, historikern Ingrid Lomfors. Det blev ett samtal om hur det fungerar, när en statlig myndighet ska förmedla historia. Om möjligheter och begränsningar. Kan man kalla Forum för levande historia för minnespolitik? Lomfors kommenterar i programmet: Jag funderar på […]

More

Teoristudie om ”Rasismens biopolitiska våld” framlagd vid Södertörns högskola

Henrik Arnstad har lagt fram uppsatsen Rasismens biopolitiska våld: Produktion av makt, sanning och normativitet i ”det rena landet” som examinationstext vid seminarium om Foucault på Södertörns högskola. Uppsatsen är en teoristudie, angående rasismens biopolitik, det vill säga en politik som har den mänskliga kroppen som sitt subjekt: Det rasistiska projektets biopolitiska dimension understryks av […]

More

Historiker berömmer ”En svensk tiger”

Historikern Ida Östenberg berömmer podcasten ”En svensk tiger” i SvD Kultur, i en text som går igenom poddar om historia, under rubriken ”Elva historiepoddar du bör lyssna på”. Östenberg skriver om ”En svensk tiger”: Podden fokuserar på modern historia och reflekterar över aktuella ämnen som rasism, demokrati, nationalism, feminism och postmodernism. Poddens styrka ligger i […]

More