tricorder media

företagsblogg

Havet, fartygen och den svenska identiteten — artikel i GP Kultur

Posted on | August 17, 2016 | Comments Off on Havet, fartygen och den svenska identiteten — artikel i GP Kultur

Henrik Arnstad skriver i GP Kultur om forskarantologin Sjövägen till Sverige: från 1500-talet till våra dagar, redigerad av etnologen Simon Ekström samt historikerna Leos Müller och Tomas Nilsson:

Det är via havet som svensken haft kontakten med världen. Handelsskepp, krigsfartyg och fiskeflottor fick samsas med senare tiders färjor, passagerarfartyg och fritidsbåtar. Samtidigt har havet separerat Sverige från övriga Europa, kontinenten, vilket skänkt svenskarna en ö-mentalitet. Havet var även ett hot – det var sjövägen fientliga flottor riskerade dyka upp och utgör fara för riket. Men denna historia är märkligt frånvarande i det allmänna svenska historiemedvetandet och även underrepresenterad inom historisk forskning, varför den nya antologin utgör viktig och spännande läsning.

Livet-vid-havet-Havet-har-varit-svenskarnas-kontakt-med-omvarlden-gett-oss-forsorjning-ochUnder 1970-talet drabbades dock den svenska sjöfartsindustrin av en allvarlig kris, men närheten till havet bestod i kustlandet Sverige.

Men havet lever kvar i nya former. Samtidigt som sjöfartsnäringen nästan försvunnit, går det väldigt bra för Göteborgs hamn, med cirka 11 000 fartygsanlöp om året. Forna tiders kustsamhällen – som traditionellt varit fattiga och ointressanta glesbygder – gentrifieras med rasande fart och blir tillhåll för samhällets allra rikaste. Bohuskustens fiskesamhällen förvandlades till havsnära och svindyra lekplatser för den övre medelklassen, precis som de tidigare så fattiga skärgårdsöarna utanför Stockholm. Svindlande belopp betalas för små fiskebodar, som förut förföll.

Läs hela artikeln på Göteborgs-Postens webb.

Adolf Hitler och historikerna — höstens första avsnitt av podden “En svensk tiger”

Posted on | August 17, 2016 | Comments Off on Adolf Hitler och historikerna — höstens första avsnitt av podden “En svensk tiger”

Hitler

Adolf Hitler är en av världshistoriens mest kända personer. Dagligen syns han på tidningsomslag, i TV-program och allehanda andra mediesammanhang. Historiker ägnar honom fortlöpande uppmärksamhet och nya biografier publiceras. Men vad vet vi egentligen om den undflyende diktatorn?

nilssonPodden “En svensk tiger” tar hjälp av historikern och Hitler-experten Mikael Nilsson, som källkritiskt granskat den enorma mängd forskning som omger Hitler.

Vi diskuterar även bilderna av Hitler, som förmedlas via populärkultur och vetenskap. Var Hitler “ett tomt kärl”, som fylldes av andras drömmar, tankar och förhoppningar? Var Hitler den psykotiske galning, som exempelvis syns i den hyllade tyska filmen “Undergången: Hitler och Tredje rikets fall” (“Der Untergang”, 2004, bild nedan).

Lyssna på samtalet direkt här (en dryg timme långt):

Du kan även lyssna via podcastens hemsida hos Acast, prenumerera via Itunes eller på RSS-strömmen som återfinns på http://rss.acast.com/ensvensktiger

Podden “En svensk tiger” produceras av Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Tack till Beppo och ljudtekniker Per Juhlin för inspelningshjälp!

hitler2

Finsk fascism synas i spännande ny bok

Posted on | August 15, 2016 | Comments Off on Finsk fascism synas i spännande ny bok

IMG_7967

Henrik Arnstad skriver i Aftonbladet kultur (2016-08-12) om den mäktiga Lappo-rörelsen, som under mellankrigstiden utgjorde den i särklass mäktigaste fascistiska rörelsen i norra Europa. Detta utifrån en ny bok:

Finland är ett land där 1900-talet är ett öppet sår – infekterat av exempelvis alliansen med nazismen 1941-1944. Men den politiserade tystnaden störs av modiga historiker som exempelvis Oula Silvennoinen, Marko Tikka och Aapo Roselius, vilka nu utkommit med ett verk om den mäktiga finska mellankrigstida fascismen. Boken Finska fascister (”Suomalaiset fasistit”) finns ännu inte på svenska, men en översättning lär vara på väg.

Lappo-rörelsen är ett exempel på hur så kallade “perifera fascismer” (vilka i princip och en smula styvmoderligt utgör samtliga fascistiska rörelser, förutom Mussolinis svartskjortor och den tyska nazismen) utgör ytterst spännande forskningsobjekt.

Rörelsen utövade sitt inflytande genom att bli en stat i staten. Lappo övertog aldrig den formella makten, som Hitler eller Mussolini, utan nådde en position där de dikterade politik som sedan utfördes av statsstyret. Lappo kombinerade detta med bestialiskt politiskt våld, vilket åstadkom en flexibilitet som visade sig effektiv. I juli 1930 marscherade tolvtusen Lappomän in i Helsingfors där de ceremoniellt och underdånigt mottogs av regeringens representanter.

Läs hela artikeln på aftonbladet.se.

“The Matrix of Racism: Hate as Imagined Geography”, a paper by Henrik Arnstad

Posted on | June 27, 2016 | Comments Off on “The Matrix of Racism: Hate as Imagined Geography”, a paper by Henrik Arnstad

Poster-for-Eternal-Jew-Ewiger-Jude

The concept of racism has been a subject of scientific debate, since before the word itself was introduced in the early 20th century.

Since then, racism studies have shown that this political phenomenon has transformed itself many times, during thousands of years of human history.

Skärmavbild 2016-06-27 kl. 11.59.43Recent scholars often focus upon different representations of racism, thus speaking of several racisms (in plural) rather than on one coherent single racist discourse.

In the paper “The Matrix of Racism: Hate as Imagined Geography“, I suggest a different theoretical approach, to view the concept of racism in singular, without losing sight of the different permutations of the manifestations of this particular ideological entity.

This is done by discussing racism as a coherent entity, forming a two-dimensional matrix, organized as racism’s imagined world geography – an imagined world map – into which different forms of racism can be placed.

Henrik Arnstad

Download the paper [PDF].

Om detta vill staten berätta — samtal på Forum för levande historia

Posted on | June 9, 2016 | Comments Off on Om detta vill staten berätta — samtal på Forum för levande historia

13406941_10206632846888876_6176938119798286145_n

Podcasten En svensk tiger besökte Forum för levande historia. Henrik Arnstad och Ola Larsmo träffade myndighetens chef, historikern Ingrid Lomfors. Det blev ett samtal om hur det fungerar, när en statlig myndighet ska förmedla historia. Om möjligheter och begränsningar. Kan man kalla Forum för levande historia för minnespolitik? Lomfors kommenterar i programmet:

Jag funderar på om man verkligen kan kalla tillblivelsen av den här myndigheten för statlig minnespolitik. Å ena sidan kanske man kan det, å andra sidan inte. Begreppet tror jag aldrig förekom vid tillblivelsen. På den tiden, på 1990-talet, gjordes insatsen för att stävja rasismen. Det var en tid som mycket påminde om vår egen.

Ola Larsmo understryker i programmet att det inte är något konstigt eller fel, när den demokratiska staten tar ställning för medmänskliga värderingar.

Lyssna på hela samtalet “Forum för levande historia: staten och förflutenheten” (en dryg timme långt) via podcastens hemsida hos Acast, prenumerera via Itunes eller på RSS-strömmen som återfinns på:
http://rss.acast.com/ensvensktiger

Foto: Christer Mattsson.

Podcasten “En svensk tiger” på Forum för levande historia!

Posted on | May 26, 2016 | Comments Off on Podcasten “En svensk tiger” på Forum för levande historia!

tcan16tiqmvivuduf6hw

Tisdag 7 juni kl 18:00 spelar Ola Larsmo och Henrik Arnstad in podden “En svensk tiger” inför publik på Forum för levande historia!

ingrid_lomfors1-690x460Vi samtalar med myndighetens chef, historikern Ingrid Lomfors, om hur en statlig myndighet för kollektivt minne fungerar. Vad kan staten fastslå som lämplig kunskap? Hur går en sådan politisk process till? Finns det några gränser?

Mer information och anmälan hos forum för levande historia:
http://www.levandehistoria.se/kalendarium/forum-levande-historia-och-forflutenheten

Hjärtligt välkommen den 7 juni till Forum för levande historia på Stora Nygatan 10-12 i Gamla stan, Stockholm!

Tillfällig adressändring

Posted on | May 23, 2016 | Comments Off on Tillfällig adressändring

På grund av akut vattenskada adressändrar Tricorder Media tills vidare. Ny adress blir:

Tricorder Media
c/o Arnstad
Sverkersgatan 5
126 55 Hägersten

Övrigt kontaktinformation förändras inte.

Teoristudie om “Rasismens biopolitiska våld” framlagd vid Södertörns högskola

Posted on | May 15, 2016 | Comments Off on Teoristudie om “Rasismens biopolitiska våld” framlagd vid Södertörns högskola

Skärmavbild 2016-05-15 kl. 11.31.57Henrik Arnstad har lagt fram uppsatsen Rasismens biopolitiska våld: Produktion av makt, sanning och normativitet i ”det rena landet” som examinationstext vid seminarium om Foucault på Södertörns högskola.

Uppsatsen är en teoristudie, angående rasismens biopolitik, det vill säga en politik som har den mänskliga kroppen som sitt subjekt:

Det rasistiska projektets biopolitiska dimension understryks av dess fetischistiska syn på kroppen. De goda kropparna skall via mätningar, studier och analyser särskiljas och räddas undan de onda kropparnas påverkan.

Det unika med rasismen — såsom politik inriktad på social makt — är att vissa kroppar inte tillåts rätten till sin fysiska existens:

Rasismens vilja att kontrollera och bekämpa ”den andres” fysiska kropp har sin biopolitiska slutstation i deportationer eller i förlängningen – om deportationer exempelvis visar sig omöjliga – i folkmordet. Enbart genom ett fullständigt förintande av de hatade kropparna kan politiken ock maktanspråket slutgiltigt tillfredsställas.

Rasismen tillämpar ständig disciplin och dressyr för att kontrollera icke-acceptabla kroppar:

Den ständiga rasistiska förhandlingen – eller rättegången – angående icke-vithet kan utifrån Foucault sägas utgöra en ”fördelning mellan en positiv och en negativ pol; hela uppförandet hamnar inom området för goda och dåliga betyg”, och blir därmed en ”straffräkenskap som hela tiden hålls à jour”. Detta gäller främst den icke-vita individen, som enligt rasismens politiska logik kan – förvisso hårt villkorat – undantas från det rasistiskt betraktade kollektivet, och inlemmas i vitheten. Den maktteknik som rasismen tillämpar för att åstadkomma detta beteende hos den utnämnde icke-vite är krav på att helt och hållet anpassa sig till rasismens krav på önskat beteende, uppförande och utstyrsel. För att tala med Foucault handlar det om disciplin och dressyr.

Ladda hem hela studien som PDF via denna länk.

Historiker berömmer “En svensk tiger”

Posted on | May 3, 2016 | Comments Off on Historiker berömmer “En svensk tiger”

IMG_7376

Historikern Ida Östenberg berömmer podcasten “En svensk tiger” i SvD Kultur, i en text som går igenom poddar om historia, under rubriken “Elva historiepoddar du bör lyssna på”.

Östenberg skriver om “En svensk tiger”:

Podden fokuserar på modern historia och reflekterar över aktuella ämnen som rasism, demokrati, nationalism, feminism och postmodernism. Poddens styrka ligger i programledarnas öppna, dynamiska samtal, och deras forskande gäster bidrar med akademisk tillförlitlighet.

Läs hela artikeln på svd.se!

Star Trek — och optimismen som politisk ideologi

Posted on | March 31, 2016 | Comments Off on Star Trek — och optimismen som politisk ideologi

38e5bdafeeddaac5f9d8236d4d38e539b62dd134

Podden “en svensk tiger” tar sig ut i yttre rymden. För 50 år sedan sändes det första avsnittet av TV-serien Star Trek i USA. Framtiden på jorden i detta rymdepos var alltigenom ljus.

hqdefaultBilden visar TV-historiens första rasöverskridande kyss, typiskt för Star Treks utopi om framtiden, då rasism upphört att existera. Människan har klarat av alla sin asociala, politiska och ekonomiska problem. Nu var det istället stjärnorna som var målet:

Space: The final frontier.
These are the voyages of the starship Enterprise.
Its 5 year mission;
To explore strange new worlds,
To seek out new life and new civilizations,
To boldly go where no man has gone before!

Rekordårens optimism.

Åren 1966-1969 (då originalserien av Star Trek sändes för första gången i USA) var slutåren på de så kallade rekordåren, då världen i en till synes evigt uppåtgående kurva gav optimismen legitimitet, som politisk idé.

TOS3x07kI podcasten “En svensk tiger” diskuterar Ola Larsmo och Henrik Arnstad — utifrån exemplet Star Trek — hur optimism, framtidstro och utopier förhåller sig till sina samtider. Detta är av intresse, inte minst i vår pessimistiska och dystopiska samtid.

Lyssna direkt via podcastens hemsida hos Acast, prenumerera via Itunes eller på RSS-strömmen som återfinns på:
http://rss.acast.com/ensvensktiger

Vi vill rekommendera läsning av Anna Schöns magisteruppsats “Utopia Trek: utopibegreppets resa genom Star Trek” (Linköpings universitet, 2004). Bloggen Star Trek-athon har redan uppmärksammat vår podd.

Podden “En svensk tiger” produceras av Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Ljudtekniker: Per Juhlin, Beppo.

keep looking »

About

Tricorder Media är ett företag tillhörande Henrik Arnstad. Verksamhetsområden är författarskap, journalistik och undervisning.

Subscribe to our feed

Search

Admin