Förflutenhetens värde: Att legitimera historievetenskap

Henrik Arnstad har presenterat uppsatsen ”Förflutenhetens värde: Att legitimera historievetenskap” vid seminariet på avancerad nivå (master), Stockholms universitet. Texten diskuterar värdet av historiekunskaper i samhället: Den moderna historievetenskapen uppstod under 1800-talet och erhöll ett specifikt politiskt syfte, utifrån den samtida konstruktionen av euroepiska nationalstater. De nationella historikerna producerade legitimitet åt …

”Revolutionära diskurser inom generisk fascism 1919-2016”: Session på Historikermötet

Under Historikermötet 2017 har jag äran att få arrangera session tillsammans med Terje Emberland och Oula Silvennoinen, enligt följande: 1.11 Revolutionära diskurser inom generisk fascism 1919-2016   Deltagare: Henrik Arnstad, vetenskapsjournalist och lärare vid Södertörns högskola: Neofascism och revolutionär diskurs; Terje Emberland, seniorforskare vid Holocaust-senteret, Oslo: Hverken Hitler eller Quisling. …

Föredrag om bågskytte, genus och engelsk nationalism

Lördag 8 april kl 15:00 håller Henrik Arnstad föredrag i museet vid Uppsala högar. Titeln på föredraget är ”Långbågen, engelsk nationalism och genus 1800-2017”. Föredraget är en del av kulturhistoriska bågskytteföreningen Sagittarii Holmiaes arrangemang vid museet, som pågår hela eftermiddagen. Medeltidshistorikern Adam Westlund håller föredrag om ”Långbågen i forntida och …

Sverigedemokraternas kulturpolitik och fascismen — en historisk översikt

Tidskriften Fönstret publicerar en essä av Henrik Arnstad om SD:s extremistiska kulturpolitik, tolkat som ideologisk manifestation av partiets fascistiska värdegrund. I fascismens värld är kulturpolitik något enormt viktigt och kan liknas vid ett ständigt pågående krig. Traditionella partier har svårt att förstå denna fascismens fixering vid kultur, eftersom de själva …

Föredrag på Sjöhistoriska museet om sjömansvisor och svenskhet

Onsdag 8 mars kl 11:30 håller Henrik Arnstad lunchföredrag på Sjöhistoriska museet i Stockholm, under rubriken ”Möten i monsunen – sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949”. Föredraget utgår från studien med samma titel, som tidigare i år lades fram vid Stockholms universitet: Uppsatsen undersöker konstruktionen av svenskhet 1918-1949 utifrån svenska …

En svensk tiger går till sjöss: Sverige, oceanerna och historien!

Sverige är nästan en ö och landets öden har till stor del varit beroende av haven. Handel, sjönäringar, varvsindustri och fiske har inneburit löften. Samtidigt har främmande krigsflottor inneburit hot. Men trots havets avgörande betydelse för Sveriges historiska utveckling seglar den maritima förflutenheten i bakvattnet av den landbaserade. Ola Larsmo …

Studien ”Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav” framlagd vid Stockholms universitet

Den maritimhistoriska studien ”Möten i monsunen: Sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949” har lagts fram vid Stockholms universitets historiska institution. Uppsatsen undersöker konstruktionen av svenskhet 1918-1949 utifrån svenska populärkulturella sjömansvisor, som hade en storhetstid under perioden. Artister som Evert Taube, Lasse Dahlquist och Harry Brandelius gjorde karriär: I denna uppsats …