tricorder media

företagsblogg

Podcasten “En svensk tiger” på Forum för levande historia!

Posted on | May 26, 2016 | Comments Off on Podcasten “En svensk tiger” på Forum för levande historia!

tcan16tiqmvivuduf6hw

Tisdag 7 juni kl 18:00 spelar Ola Larsmo och Henrik Arnstad in podden “En svensk tiger” inför publik på Forum för levande historia!

ingrid_lomfors1-690x460Vi samtalar med myndighetens chef, historikern Ingrid Lomfors, om hur en statlig myndighet för kollektivt minne fungerar. Vad kan staten fastslå som lämplig kunskap? Hur går en sådan politisk process till? Finns det några gränser?

Mer information och anmälan hos forum för levande historia:
http://www.levandehistoria.se/kalendarium/forum-levande-historia-och-forflutenheten

Hjärtligt välkommen den 7 juni till Forum för levande historia på Stora Nygatan 10-12 i Gamla stan, Stockholm!

Tillfällig adressändring

Posted on | May 23, 2016 | Comments Off on Tillfällig adressändring

På grund av akut vattenskada adressändrar Tricorder Media tills vidare. Ny adress blir:

Tricorder Media
c/o Arnstad
Sverkersgatan 5
126 55 Hägersten

Övrigt kontaktinformation förändras inte.

Teoristudie om “Rasismens biopolitiska våld” framlagd vid Södertörns högskola

Posted on | May 15, 2016 | Comments Off on Teoristudie om “Rasismens biopolitiska våld” framlagd vid Södertörns högskola

Skärmavbild 2016-05-15 kl. 11.31.57Henrik Arnstad har lagt fram uppsatsen Rasismens biopolitiska våld: Produktion av makt, sanning och normativitet i ”det rena landet” som examinationstext vid seminarium om Foucault på Södertörns högskola.

Uppsatsen är en teoristudie, angående rasismens biopolitik, det vill säga en politik som har den mänskliga kroppen som sitt subjekt:

Det rasistiska projektets biopolitiska dimension understryks av dess fetischistiska syn på kroppen. De goda kropparna skall via mätningar, studier och analyser särskiljas och räddas undan de onda kropparnas påverkan.

Det unika med rasismen — såsom politik inriktad på social makt — är att vissa kroppar inte tillåts rätten till sin fysiska existens:

Rasismens vilja att kontrollera och bekämpa ”den andres” fysiska kropp har sin biopolitiska slutstation i deportationer eller i förlängningen – om deportationer exempelvis visar sig omöjliga – i folkmordet. Enbart genom ett fullständigt förintande av de hatade kropparna kan politiken ock maktanspråket slutgiltigt tillfredsställas.

Rasismen tillämpar ständig disciplin och dressyr för att kontrollera icke-acceptabla kroppar:

Den ständiga rasistiska förhandlingen – eller rättegången – angående icke-vithet kan utifrån Foucault sägas utgöra en ”fördelning mellan en positiv och en negativ pol; hela uppförandet hamnar inom området för goda och dåliga betyg”, och blir därmed en ”straffräkenskap som hela tiden hålls à jour”. Detta gäller främst den icke-vita individen, som enligt rasismens politiska logik kan – förvisso hårt villkorat – undantas från det rasistiskt betraktade kollektivet, och inlemmas i vitheten. Den maktteknik som rasismen tillämpar för att åstadkomma detta beteende hos den utnämnde icke-vite är krav på att helt och hållet anpassa sig till rasismens krav på önskat beteende, uppförande och utstyrsel. För att tala med Foucault handlar det om disciplin och dressyr.

Ladda hem hela studien som PDF via denna länk.

Historiker berömmer “En svensk tiger”

Posted on | May 3, 2016 | Comments Off on Historiker berömmer “En svensk tiger”

IMG_7376

Historikern Ida Östenberg berömmer podcasten “En svensk tiger” i SvD Kultur, i en text som går igenom poddar om historia, under rubriken “Elva historiepoddar du bör lyssna på”.

Östenberg skriver om “En svensk tiger”:

Podden fokuserar på modern historia och reflekterar över aktuella ämnen som rasism, demokrati, nationalism, feminism och postmodernism. Poddens styrka ligger i programledarnas öppna, dynamiska samtal, och deras forskande gäster bidrar med akademisk tillförlitlighet.

Läs hela artikeln på svd.se!

Star Trek — och optimismen som politisk ideologi

Posted on | March 31, 2016 | Comments Off on Star Trek — och optimismen som politisk ideologi

38e5bdafeeddaac5f9d8236d4d38e539b62dd134

Podden “en svensk tiger” tar sig ut i yttre rymden. För 50 år sedan sändes det första avsnittet av TV-serien Star Trek i USA. Framtiden på jorden i detta rymdepos var alltigenom ljus.

hqdefaultBilden visar TV-historiens första rasöverskridande kyss, typiskt för Star Treks utopi om framtiden, då rasism upphört att existera. Människan har klarat av alla sin asociala, politiska och ekonomiska problem. Nu var det istället stjärnorna som var målet:

Space: The final frontier.
These are the voyages of the starship Enterprise.
Its 5 year mission;
To explore strange new worlds,
To seek out new life and new civilizations,
To boldly go where no man has gone before!

Rekordårens optimism.

Åren 1966-1969 (då originalserien av Star Trek sändes för första gången i USA) var slutåren på de så kallade rekordåren, då världen i en till synes evigt uppåtgående kurva gav optimismen legitimitet, som politisk idé.

TOS3x07kI podcasten “En svensk tiger” diskuterar Ola Larsmo och Henrik Arnstad — utifrån exemplet Star Trek — hur optimism, framtidstro och utopier förhåller sig till sina samtider. Detta är av intresse, inte minst i vår pessimistiska och dystopiska samtid.

Lyssna direkt via podcastens hemsida hos Acast, prenumerera via Itunes eller på RSS-strömmen som återfinns på:
http://rss.acast.com/ensvensktiger

Vi vill rekommendera läsning av Anna Schöns magisteruppsats “Utopia Trek: utopibegreppets resa genom Star Trek” (Linköpings universitet, 2004). Bloggen Star Trek-athon har redan uppmärksammat vår podd.

Podden “En svensk tiger” produceras av Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Ljudtekniker: Per Juhlin, Beppo.

Pocketupplagan av boken “Älskade fascism” är här!

Posted on | March 16, 2016 | Comments Off on Pocketupplagan av boken “Älskade fascism” är här!

12823499_907656802687028_854333652406181090_o

Nu har pocketupplagan kommit av boken “Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi och historia”! Boken kom i original 2013 men har fått ett mycket långt liv, beroende på den mörka politiska utvecklingen i Sverige och Europa:

Detta är boken som hatets extremister absolut inte vill att du ska läsa: En modern kunskapsredogörelse om vår tids viktigaste ideologiska innovation – fascismen.

Återigen har de svartbruna rörelserna makt i Europa. Just därför beskrivs detta verk som ”en av de viktigaste böckerna i vår tid”. Boken diskuteras både i Sverige och internationellt: bland opinionsbildare, forskare och på regeringsnivå.

Henrik Arnstad redovisar den moderna vetenskapens syn på den svartbruna ideologin, inklusive dess facit som stavas Auschwitz-Birkenau. Omistlig kunskap i en samtid då demokratin är under attack.

Boken är uppdelad i nio tematiska delar som behandlar fascismens tillkomst, väg till makten, globala spridning och inflytande, förhållandet till andra ideologier och traditionell högerpolitik, rasismen och Förintelsen, kvinnliga fascister och ideologins maskulinitet samt dagens neofascistiska rörelser (inklusive Sverigedemokraterna).

Köp ditt exemplar exempelvis via Bokus eller på Adlibris.

“En svensk tiger” diskuterade historien och podcasten

Posted on | March 8, 2016 | Comments Off on “En svensk tiger” diskuterade historien och podcasten

histpodd

Den 17 februari samlades företrädare för tre framstående podcasts om historia på Historiska museet i Stockholm, för att diskutera hur bilden av förflutenheten förändras av poddrevolutionen. Nu kan du lyssna till samtalet, som ett avsnitt av “En svensk tiger”!

Deltog gjorde:

  • Ola Larsmo, från podcasten En svensk tiger.
  • Björn Lundberg, från podcasten Lite passé.
  • Malin Åkersten Triumf, från podcasten Den blå hästen.

Samtalsledare: Henrik Arnstad.
Ljudtekniker: Per Juhlin, Beppo.
Projektansvarig Historiska museet: Li Kolker

Lyssna direkt via podcastens hemsida hos Acast, prenumerera via Itunes eller på RSS-strömmen som återfinns på:
http://rss.acast.com/ensvensktiger

Här kan du läsa vad Historiska museet skrev inför seminariet.

Motståndsrörelsen, populärkulturen och nationens hjältar: Kampen om tungvattnet

Posted on | March 7, 2016 | Comments Off on Motståndsrörelsen, populärkulturen och nationens hjältar: Kampen om tungvattnet

IMG_7190

Göteborgs-Postens kulturdel publicerade fredag 26 februari 2016 ett uppslag, skrivet av Henrik Arnstad, om den norska TV-serien “Kampen om tungvattnet” och om boken med samma namn, skriven av författaren Asgeir Ueland:

Få historiska händelser är så fundamentalt nationellt identitetsskapande som andra världskriget, inte minst i Europa. Nationalstaternas olika minneskulturer kring kriget är än idag – då snart 80 år gått sedan krigsutbrottet 1939 – centrala när det gäller att bestämma vilka ”vi” är, inom den nationalistiska kontexten.

Bland länder som ockuperades av Nazityskland ryms detta historiebruk främst i berättelser om motståndsrörelser.

Det gäller inte minst Norge, vilket aktualiseras i den enormt påkostade norska TV-serien Kampen om tungvattnet, om ”de motståndsmän som planerade och genomförde sabotaget mot tungvatten-fabriken i norska Rjukan 1943, för att förhindra tyskarnas framställning av en atombomb” (citat från SVT).

IMG_7191Att använda populärkultur som källmaterial för forskning om hur förflutenheten används av eftervärlden (politiskt och identitetsskapande) är ett av mina specialområden.

Jag anser populärkultur vara ett överlägset välfungerande källmaterial i detta avseende och har använt det i flera studier (se exempelvis min essä i antologin Hitler für Alle: Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen).

Via lättillgängliga medier som spelfilm, TV-serier, datorspel, tecknade serier och musik ska berättelserna om ”nationens hjältar” överföras till nya generationer. Historikern Ulf Zander har skrivit:

”Behovet av trygghet och gemenskap förstärks om man sätter likhetstecken mellan dåtida heroer och de som hyllar dem. Utgångspunkten blir då att de historiska förebildernas eftersträvansvärda och tidlösa egenskaper skall överföras till nuvarande och kommande generationer. Det leder till en ovilja att godta alternativa tolkningar av den fastlagda historien, eftersom en omvärdering av nationens förflutna därmed också? kräver en modifiering av den nationella identiteten.”

Detta gäller för populärkultur om kriget i allmänhet och den norska TV-serien ”Kampen om tungvattnet” i synnerhet. De modiga unga männen som genomförde sabotage mot tyskarna representerar via sina fastlagda identiteter som hjältar en ”äkta” norskhet, som via populärkultur ska inympas i nuvarande och kommande generationer i Norge.

Läs hela texten om “Kampen om tungvattnet” via denna länk (pdf).

“The Empire Strikes Back?”: Imperier och konstruktioner av identitet

Posted on | February 3, 2016 | Comments Off on “The Empire Strikes Back?”: Imperier och konstruktioner av identitet

Forum_Romanum_panorama

Henrik Arnstad har avslutat kursen Global and transnational history 1500-2000 på historiska institutionen (avancerad nivå) vid Stockholms universitet. Examination skedde via uppsatsen “The Empire Strikes Back?”: Imperier och konstruktioner av identitet.

Utgångspunkten för uppsatsen är imperieteori, tolkad som “the politics of difference”. Forskningens vikt understryks av att de flesta mänskliga civilisationer varit imperiebyggen. Dagens moderna nationalstat, exempelvis, är historiskt en relativ nymodighet.

Skärmavbild 2016-02-03 kl. 12.12.22Imperieforskarna Jane Burbank och Frederick Cooper definierar begreppet imperium enligt följande:

Empires are large political units, expansionist or with a memory of power extended over space, polities that maintain distinction and hierarchy as they incorporate new people.

Världshistoriens imperier lärde sig därmed — med olika tekniker — att organisera statsbildningar med mycket stora interna olikheter, till skillnad från den moderna nationalstaten vars politiska ideologi (nationalismen) bygger på en mytifierad föreställning om homogenitet. Burbank-Cooper:

Empires, for better or worse, dealt directly with difference; nation-states had the idea — illusion perhaps — that difference could be overcome by the appeal of the national idea and of participation in state institutions, or negatively by exclusion, expulsion, and compulsory assimilation.

Att låta den politiska fantasin återinspireras av imperietankar innebär inte ett återskapande av grymheten hos romarna, erövringslusten hos spanjorerna eller den mordiska rasismen hos européerna. Varken imperiet eller nationalstaten utgör som sådana en naturlig styrelseform för mänskligheten:

There was and is no single path from empire to nation—or the other way around. Both ways of organizing state power present challenges and opportunities to the politically ambitious.

Möjligen kan imperiet i framtiden slå tillbaka i demokratisk, inkluderande och nyfiken form i nya statsskick, bortom nationalstaten.

Läs hela min uppsats som PDF via denna länk.

(bild i topp föreställande Forum Romanum som utgjorde politiskt centrum i det romerska imperiet under antiken)

Ny forskning om Sverige och slavhandeln i “En svensk tiger”

Posted on | February 1, 2016 | Comments Off on Ny forskning om Sverige och slavhandeln i “En svensk tiger”

Gustavia

Skärmavbild 2016-02-01 kl. 09.49.13Sverige och slaveriet under 1700- och 1800-talet diskuteras ofta i offentligheten, men forskningen har varit begränsad.

I podcasten “En svensk tiger” får vi nya fakta kring den svenska västindiska kolonin S:t Barthélemy, som fungerade som transithamn för slavhandeln mellan Afrika och den nya världen.

Gäst är forskaren Fredrik Thomasson (bild ovan) vid Uppsala universitets historiska institution. Förutom egen forskning har han varit handledare åt Victor Wilson vid Åbo Akademi.

Skärmavbild 2016-02-01 kl. 09.48.47Wilson har nu disputerat med avhandlingen Commerce in disguise: war and trade in the Caribbean free port of Gustavia, 1793–1815, som tar upp slavhandeln på S:t Barthélemy och dess stad Gustavia:

[Avhandlingen] demonstrerar att den svenska slavhandeln var mer omfattande än den tidigare forskningen visat, speciellt efter att rörelsen för slavhandelns förbud fått ett starkt fäste i Storbritannien. De tidigare stora internationella undersökningarna om slavhandeln har ofta missat det svenska inslaget.

Lyssna på avsnittet direkt via Acast. Du kan också hitta En svensk tiger på Itunes. Vill du prenumerera via RSS är strömmen denna:
http://rss.acast.com/ensvensktiger

“En svensk tiger” spelas in hos Beppo.

keep looking »

About

Tricorder Media är ett företag tillhörande Henrik Arnstad. Verksamhetsområden är författarskap, journalistik och undervisning.

Subscribe to our feed

Search

Admin